Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

"Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka" oraz „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych"

 

 

          

 

Celem projektów jest wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów dotychczasowych gimnazjów i uczniów dotychczasowych liceów ogólnokształcących szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ogólnych oraz rozwijanie zdolności i motywacji do dalszego rozwoju zawodowego uczniów szkół zawodowych z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez udzielenie wsparcia finansowego adresowanego do uczniów z ponadprzeciętnymi wynikami w nauce przedmiotów zawodowych.

30 maja 2017 r. w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku odbyło się spotkanie informacyjno – promocyjno – szkoleniowe dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów, liceów i szkół zawodowych z rejonu działania MSCDN Wydział w Płocku. Spotkanie dotyczyło, III edycji projektów pn. „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka” oraz „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” realizowanych przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  


W trakcie spotkania pani Zofia Dembska, Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu UM WM przedstawiła ogólne założenia i statystyki dotychczasowych edycji projektów stypendialnych. W kolejnym punkcie zaprezentowano kryteria naboru, warunki uczestnictwa w projekcie w nowym roku szkolnym 2017/2018, a także różnice w Regulaminie wynikające m.in. ze zmiany ustawy o systemie oświaty.


Aktualny beneficjent programu stypendialnego, uczeń ZSB nr 1 w Płocku, zaprezentował uczestnikom spotkania swoje działania w projekcie edukacyjnym w ramach Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego Ucznia. Przedstawił szereg korzyści i umiejętności jakie uzyskał poprzez udział w programie stypendialnym natomiast jego nauczyciel – opiekun stypendysty, pani Małgorzata Strzegowska, zachęciła do sprawowania opieki nad uczniem zdolnym.


W ostatniej części spotkania pani Aneta Gładys, nauczyciel konsultant z MSCDN Wydział w Płocku omówiła podstawy prawne, rolę nauczyciela - opiekuna stypendysty i sposoby wspierania ucznia podczas realizacji projektu edukacyjnego.

Celem projektu pn. Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka jest wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów dotychczasowych gimnazjów i uczniów dotychczasowych liceów ogólnokształcących szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ogólnych tj. przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.


Cel projektu pn. Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych to rozwijanie zdolności oraz motywacji do dalszego rozwoju zawodowego uczniów szkół zawodowych z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez udzielenie wsparcia finansowego adresowanego do uczniów z ponadprzeciętnymi wynikami w nauce przedmiotów zawodowych. Projekt pozwoli uczniom szkół zawodowych podnosić kwalifikacje służące zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy w Unii Europejskiej oraz zmniejszyć liczbę osób bezrobotnych.

 

Indywidualny plan rozwoju

Wspieranie stypendystów w rozwoju

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 


Placówka Samorządu Województwa Mazowieckiego