MSCDN Wydział w Płocku - Bezpieczeństwo na drodze - zacznijmy od edukacji
Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Bezpieczeństwo na drodze - zacznijmy od edukacji

 

 

"Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał" - z myślą o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego MSCDN Wydział w Płocku i Delegatura w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie zorganizowali wspólnie konferencję, której celem było przedstawienie założeń programu profilaktycznego"B&N, czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego". Jej adresaci - nauczyciele i dyrektorzy szkół - dowiedzieli się m.in. jak przygotować swoich uczniów do bezpiecznego poruszania się na drodze do i ze szkoły.

 


Konferencja inaugurująca program profilaktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach projektu "B&N, czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego" odbyła się 28 września 2015 r. w gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 23 w Płocku. Adresaci - dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, nauczyciele i przedstawiciele JST zostali zapoznani z najważniejszymi informacjami dotyczącymi BRD w Polsce.

 


Gości powitał Jarosław Zaroń, dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, które jest jednym z partnerów strategicznych projektu oraz Ewa Woźniak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 w Płocku.

 


Następnie Henryka Pszczolińska, wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku zapoznała uczestników z obowiązkami szkoły w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do udziału w ruchu drogowym, a także przedstawiła wyniki monitorowania oceny realizacji podstawy programowej z zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ruchem drogowym. Tuż po niej wystąpił Jerzy Piotrowski, egzaminator WORD w Płocku, który, przedstawiając aktualny stan BRD w Polsce, omówił wiele ciekawych i zmuszających do refleksji statystyk.

 


W trakcie przerwy uczestnicy mogli zapoznać się z miasteczkiem ruchu drogowego funkcjonującym przy szkole i obserwować ćwiczących na rowerach uczniów.

 


Kolejnym punktem programu było wystąpienie jednego z autorów programu Bezpieczni&Niechronieni, podinspektora Stanisława Popiela, Eksperta Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego KWP z siedzibą w Radomiu. Opowiedział on o genezie, celach, założeniach i oczekiwanych rezultatach programu, kładąc bardzo duży nacisk na jedną z głównych ról, którą mają do odegrania w realizacji programu szkoła, uczniowie, rodzice i nauczyciele.

 


Na zakończenie, Marian Kuć - nauczyciel konsultant MSCDN Wydział w Płocku, zapoznał uczestników z kolejnymi etapami realizacji programu B&N w naszym rejonie działania oraz zaprosił nauczycieli na 6 godzinny kurs, w trakcie którego zostaną przygotowani do pełnienia roli szkolnych koordynatorów programu B&N.

 

 

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Warto podkreślić, że wszyscy nauczyciele, którzy zaangażują się w realizację programu Bezpieczni&Niechronieni, będą zaproszeni również do sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania komunikacyjnego, gdzie będą mogli dzielić się wiedzą i umiejętnościami, nabywać nowe umiejętności i wiedzę, wspólnie wykonywać zadania związane z BRD w szkole, nawiązywać kontakty, promować dobre praktyki i ciekawe rozwiązania. Bo przecież bezpieczeństwo na mazowieckich drogach to nasza wspólna sprawa!

 


Projekt "B&N, czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego" został przygotowany przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Stanowi zbiór przedsięwzięć zmierzających do aktywizacji społeczności szkolnych i lokalnych, wpisuje się w Narodowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013 – 2020. Realizowany poprzez działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w obszarach edukacji i promocji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Głównym organizatorem programu jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu – Wydział Ruchu Drogowego. Partnerzy strategiczni to:. Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Mazowiecki Kurator Oświaty, WORD i MSCDN.

 

Prezentacje do pobrania:
Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w ramach programu Bezpieczni & Niechronieni

 

Deklaracja udziału w projekcie

 

 


Placówka Samorządu Województwa Mazowieckiego